Over deze site

Deze site is nu een aantal jaren online. Ik krijg veel positief commentaar van mensen. Som raak ik verwikkeld in discussies met mensen over het werk van Musil. Enkele van deze zaken zijn terug te vinden in de site. Ik dien mij te excuseren bij degenen die mij commentaar hebben geleverd, taalfouten hebben ontdekt, mij op grote blunders hebben gewezen, en mij gewezen hebben op essays die van belang zijn en wiens naam ik hier niet vermeld heb.

Deze site ontstond uit een belangstelling voor het internet en HTML en liefde voor het werk van Robert Musil. Omdat er destijds geen enkele informatie over Musil te vinden was op het internet besloot ik zelf een site te gaan maken. In juni 1997 was een eerste nogal klunzige versie gereed. Het was de enige site over Musil, en bleef dit tot begin ’99 een franstalige site gepubliceerd werd, die nu alweer enige jaren onvindbaar is.

Inmiddels is er wel meer informatie te vinden over Musil in wikipedia en essays over zijn werk en besprekingen van (her)uitgaven. Maar zo uitgebreid als mijn site is het nooit.

Veel van deze site is gebaseerd op de rororo monographie van Wilfried Berghahn (Rowohlt Verlag) en een essay over de laatste jaren van Musil: Markus Kreuzwiesers’ bijdrage over Robert Musil in Östereichischer Literatur im Excil ©2002 Universität Salzburg. Ook uit de nawoorden, met name van Ton Naijkens, blijken een goede bron voor deze site te zijn geweest.

Geef een reactie