Werken

Het belang van het werk van Musil kan niet genoeg benadrukt worden. De kritieken die na het verschijnen van de Man Zonder Eigenschappen in de vertaling van Ingeborg Lesener verschenen logen er dan ook niet om. Deze zijn, deels, terug te vinden op een speciale ‘Kritieken’ pagina.

Voorts zijn op deze pagina teksten van en essays over het leven en werk van Robert Musil te vinden.

De literaire fragmenten die hier opgenomen worden trachten een beeld te geven van de ontwikkeling van Musil als schrijver en zijn bedoeld als aanvulling op cq. verduidelijking van de beweringen die op verschillende pagina’s gedaan worden.

De essays die hier opgenomen worden zijn bedoeld ter introductie op het werk van Musil. Elk van de essays probeert het werk van Musil in een bredere literaire, historische, filosofische en psychogische context te plaatsen. De herkomst van de teksten is divers: sommige zijn afkomstig van het internet, sommige zijn afkomstig uit reeds lang niet meer op de markt zijnde uitgaven, en weer anderen zijn besprekingen van opnieuw uitgegeven werken. Aanvullingen zijn altijd welkom.

De bibliografie is bij lange na niet compleet. Veel van wat over Musil te geschreven is, is voornamelijk te vinden in literaire tijdschriften die niet voor iedereen toegankelijk zijn. De bibliotheken van letteren faculteiten zijn goede, en vaak de enige, plaatsen om teksten over het werk van Musil te vinden. De titels die ik hier op neem zijn voornamelijk gekozen omdat zij een goede inleiding op de verschillende aspecten van Musil’s werk geven.

Geef een reactie