Essays

Kritieken

Besprekingen n.a.v. verschijnen Man Zonder Eigenschappen

Uit de lezingenreeks Studium Generale

Naar een nieuwe vorm van eenheid
Jacques Kruithof – Over de historische achtergronden.
Het menselijk ‘ik’ is een fictie
Ingrid Paulis – Over het ‘ik’, mode, identiteit en Ernst Mach
Een utopie van de exactheid
Antony Mertens – Plaatst Musil in literair-historische context.

Uit de New York Review Of Books

J.M. COETZEE – On the Edge of Revelation
Over de Englese vertaling van Drei Frauen
John Bayley – Death and the Dichter
Over Musil als Dichter en ‘Vereinigungen’.
J M Coetzee – The Man of Many Qualities
Over de Engelse vertaling van Musils’ dagboeken.

Overige bronnen

The Unfinished – George Steiner
Musil als schrijver en denker; voornamelijk over De Man Zonder Eigenschappen.
This article was snailmailed by Karen Dawson.

The Hovering Life – William H. Gass
- Over De Man Zonder Eigenschappen..
Read the reaction by prof. Philip H. Beard

The restoration of The Man without Qualities – Harvey Pekar
Eenbespreking van de Engelse vertaling van Alfred A. Knopf

Modernity Laid Bare – Virgil Newmoianu
Idem, met nadruk op de historische context van De Man Zonder Eigenschappen.

The Monstrous Novel – Frederik Tygstrup
Over de zogenaamd onleesbare romans van Joyce, Proust, Musil. Een literair historisch essay.

Duits Teksten

Op www.hausarbeiten.de zijn een flink aantal essays over Musil en zijn werk te vinden.

Fragen nach Musil – Adolf Frisé
Stichworte zu seiner Biogragphie. Over Musil en zijn personages

Meine Jahrhundertroman – Milan Kundera
Kundera’s liefde voor De Man Zonder Eigenschappen.

Eine Zeit ohne Eigenschaften – Harmut Böhme
Robert Musil und die Posthistoire.

Ordnung Und Möglichkeit – Thomas Pekar
Robert Musils ‘Möglichkeitssinn’ als Poetologisches Prinzip.
‘Movere’ als Motiv – Hermann Sileitsch
Zur Topik und Motivik von Robert Musils Die Vollendung der Liebe.

Geef een reactie